Dziękujemy za wysłanie formularza

Skontaktuj się z nami:

Tel: (22) 295 73 00

Mail:  ciscodna@atende.pl
 

Atende S.A.
plac Konesera 10a, 03-736 Warszawa 
NIP 954-23-57-358 REGON 276930771
KRS 0000320991
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 
XIII Wydział Gospodarczy KRS

kapitał zakładowy 7 268 668,80 zł w całości opłacony